• COMMENT OUT 37 x BACARDI
  • COMMENT OUT 37 x BACARDI
  • COMMENT OUT 37 x BACARDI
  • COMMENT OUT 37 x BACARDI
  • COMMENT OUT 37 x BACARDI
  • COMMENT OUT 37 x BACARDI

COMMENT OUT 37 x BACARDI

Client: Chicken Curry x Bacardi
Producer: Grisha Shatokhin
DOP: Misha Semichev
Editor: Dmitry Pepelyaev
Colorist: Ilya Lazunov