• GAMES FOR YOUR PARTY
  • GAMES FOR YOUR PARTY
  • GAMES FOR YOUR PARTY
  • GAMES FOR YOUR PARTY
  • GAMES FOR YOUR PARTY

GAMES FOR YOUR PARTY

Client: Chicken Curry
Producer: Grisha Shatokhin
DOP: Misha Semichev
Editor: Dmitry Pepelyaev
Colorist: Ilya Lazunov