• PALINA – Pinki (Live)
  • PALINA – Pinki (Live)
  • PALINA – Pinki (Live)
  • PALINA – Pinki (Live)
  • PALINA – Pinki (Live)
  • PALINA – Pinki (Live)

PALINA – Pinki (Live)

Color grading of an online music festival «Vizor Music Fest 2021»

Producer: Anna Pcholkina
DOP: Nikolay Laydra
Camera operators: Vasiliy Kuzmich, Dmitriy Verhushkin, Arseny Bogunov, Daniil Sirazh
Sound director: Evgeniy Shanyuk
Editors: Ilya Lazunov, Dmitriy Verhushkin
Colorist: Ilya Lazunov